2 482 resultado(s):

(Q/50/20) Verquidos da EDAR dos Tilos no río Santa Lucía

(Q/50/20) Verquidos da EDAR dos Tilos no río Santa Lucía

(Q/2121/20) Prórroga de presentación do Impuesto sobre Sucesions como consecuencia da declaracion do estado de alarma

(Q/2121/20) Prórroga de presentación do Impuesto sobre Sucesions como consecuencia da declaracion do estado de alarma

(Q/503/20) Devolucion de taxas ingresadas por duplicado

(Q/503/20) Devolucion de taxas ingresadas por duplicado

(Q/461/20) Retraso no cobro da prestación de dependencia do seu fillo

(Q/461/20) Retraso no cobro da prestación de dependencia do seu fillo

(Q/411/20) Retraso do complemento do tramo de inserción sociolaboral

(Q/411/20) Retraso do complemento do tramo de inserción sociolaboral

(Q/198/20) Retraso do servizo de axuda no fogar dunha persoa con dependencia

(Q/198/20) Retraso do servizo de axuda no fogar dunha persoa con dependencia

(Q/2108/20) Axudas municipais de emerxencia en Vigo

(Q/2108/20) Axudas municipais de emerxencia en Vigo

(Q/160/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Barco de Valdeorras sobre a obligatoriedade da Administracion de dictar resolución expresa e notificala en todos os procedementos

(Q/160/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de O Barco de Valdeorras sobre a obligatoriedade da Administracion de dictar resolución expresa e notificala en todos os procedementos

(Q/203/20) Revisión de oficio de licencia de parcelación

(Q/203/20) Revisión de oficio de licencia de parcelación

(Q/2293/19) Recomendación dirixida ao Concello de Valdoviño a un expediente de responsabilidade patrimonial por un accidente no Concello de Valdoviño

(Q/2293/19) Recomendación dirixida ao Concello de Valdoviño a un expediente de responsabilidade patrimonial por un accidente no Concello de Valdoviño


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal