Falamos de feminismo

Esta sección ten a finalidade de difundir o dereito á igualdade de mulleres e homes. Facémolo a través das opinións de persoas expertas que, periodicamente, achegaron os seus puntos de vista con este fin e para que se enraíce, con forza, a cultura da igualdade.

O noso libro electrónico “Falamos de feminismo” recompilamos os artigos que se van publicando ao longo do ano.