Traballo de fin de Master titulado “Conquistando o baleiro: as voces de profesoras e alumnas en ciclos formativos masculinizados” realizado por Ana Souto, da Universidade da Coruña.