Informes ordinarios

O art. 36 da Lei 6/1984, de 5 de Xuño, do Valedor do Pobo, sinala, entre outras cosas, que devandita Institución “dará conta anualmente ao Parlamento da xestión realizada nun informe”, que será publicado. 

O documento contén as estadísticas máis destacadas da anualidade así como unha análise dos asuntos que máis preocuparon aos cidadás que presentaron as súas queixas ante o Valedor do Pobo.

INFORME ORDINARIO DO VALEDOR DO POBO 2021

María Dolores Fernández Galiño: O informe que se presenta ofrece ao Parlamento de Galicia e a todos os cidadáns galegos interesados no traballo desta institución, o conxunto de actuacións realizadas pola oficina do Valedor do Pobo durante o ano de 2021. O seu contido responde ao encargo  de servir á sociedade galega velando polo eficaz goce dos seus dereitos, especialmente cando estes non se perciben polos interesados como adecuadamente atendidos pola Administración

INFORME ORDINARIO DO VALEDOR DO POBO 2020

María Dolores Fernández Galiño: O informe que se presenta ofrece ao Parlamento de Galicia e a todos os cidadáns galegos interesados no traballo desta institución, o conxunto de actuacións realizadas pola oficina do Valedor do Pobo durante o ano de 2020. O seu contido responde ao encargo de servir á sociedade galega velando polo eficaz goce dos seus dereitos, especialmente cando estes non se perciben polos interesados como adecuadamente atendidos pola Administración

INFORME ORDINARIO DO VALEDOR DO POBO 2019

María Dolores Fernández Galiño: O informe que se presenta ofrece ao Parlamento de Galicia e a todos os cidadáns galegos interesados no traballo desta institución, o conxunto de actuacións realizadas pola oficina do Valedor do Pobo durante o ano de 2019. O seu contido responde ao encargo  de servir á sociedade galega velando polo eficaz goce dos seus dereitos, especialmente cando estes non se perciben polos interesados como adecuadamente atendidos pola Administración

INFORME ORDINARIO DO VALEDOR DO POBO 2018

María Dolores Fernández Galiño: O informe que se presenta ofrece ao Parlamento de Galicia e a todos os cidadáns galegos interesados no traballo desta institución, o conxunto de actuacións realizadas pola oficina do Valedor do Pobo durante o ano de 2018. O seu contido responde ao encargo  de servir á sociedade galega velando polo eficaz goce dos seus dereitos, especialmente cando estes non se perciben polos interesados como adecuadamente atendidos pola Administración

INFORME ORDINARIO DO VALEDOR DO POBO 2017

Milagros Otero: O informe que se presenta ofrece ao Parlamento de Galicia e a todos os cidadáns galegos interesados no traballo desta institución, o conxunto de actuacións realizadas pola oficina do Valedor do Pobo durante o ano de 2017. O seu contido responde ao encargo  de servir á sociedade galega velando polo eficaz goce dos seus dereitos, especialmente cando estes non se perciben polos interesados como adecuadamente atendidos pola Administración

INFO_ORDINARIO-2016INFORME ORDINARIO DO VALEDOR DO POBO 2016

“O informe ofrece ao Parlamento de Galicia e a todos os cidadáns galegos interesados no traballo desta institución, o conxunto de actuacións realizadas pola oficina do Valedor do Pobo durante o ano 2016. O seu contido responde a un reto; o reto de servir á sociedade galega velando polo eficaz goce dos seus dereitos, especialmente cando estes non se perciben polos interesados como adecuadamente atendidos pola Administración” (MILAGROS OTERO PARGA, valedora do pobo)

En formato aberto (OPEN DATA)

Poñemos ao seu dispor o noso catálogo de datos abertos (OpenData). O mesmo ofrécelle a información en bruto de todos os informes publicados na nosa sede electrónico que poden ser reutilizados para os fins que as persoas ou organismos estimen oportunos.

Documento Período Formato
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2017 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2016 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2015 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2014 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2013 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2012 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2011 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2010 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2009 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2008 TXT  XML
Informe ordinario do Valedor do Pobo 2007 TXT  XML