Informes ordinarios

O art. 36 da Lei 6/1984, de 5 de Xuño, da Valedora do Pobo, sinala, entre outras cosas, que devandita Institución “dará conta anualmente ao Parlamento da xestión realizada nun informe”, que será publicado.

O documento contén as estatísticas máis destacadas da anualidade así como unha análise dos asuntos que máis preocuparon aos cidadás que presentaron as súas queixas ante a Valedora do Pobo.

INFORME ORDINARIO DA VALEDORA DO POBO 2022

María Dolores Fernández Galiño:
 
«O informe que se presenta ofrece ao Parlamento de Galicia e a todos os cidadáns galegos interesados no traballo desta institución, o conxunto de actuacións realizadas pola oficina da Valedora do Pobo durante o ano de 2020.  O seu contido responde ao encargo de servir á sociedade galega velando polo eficaz goce dos seus dereitos, especialmente cando estes non se perciben polos interesados como adecuadamente atendidos pola administración. O cumprimento deste encargo correspóndese coa función da Valedora do Pobo«

Informes ordinarios do Valedor do Pobo de anos anteriores

Informes ordinarios da Valedora do Pobo de anos anteriores

Ano

Documento

Ligazón

2021

Informe ordinario da Valedora do Pobo

2020

Informe ordinario da Valedora do Pobo

2019

Informe ordinario da Valedora do Pobo

2018

Informe ordinario da Valedora do Pobo

2017

Informe ordinario da Valedora do Pobo

2016

Informe ordinario da Valedora do Pobo

2015

Informe ordinario da Valedora do Pobo

Descargar

2014

Informe ordinario do Valedor do Pobo

2013

Informe ordinario do Valedor do Pobo

2012

Informe ordinario do Valedor do Pobo

2011

Informe ordinario do Valedor do Pobo

2010

Informe ordinario do Valedor do Pobo

2009

Informe ordinario do Valedor do Pobo

2008

Informe ordinario do Valedor do Pobo

2007

Informe ordinario do Valedor do Pobo

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2020

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2019

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2018

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2017

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2016

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2015

Descargar

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2014

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2013

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2012

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2011

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2010

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2009

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2008

Informe ordinario do Valedor do Pobo 2007