QUERO PRESENTAR UNHA QUEIXA

Simplemente completa o noso formulario electrónico

Ir >>

CONCURSO

Acceso ao concurso

Ir >>

INVESTIGACIONS RESOLTAS POSITIVAMENTE

Accede o buscador

Ir >>

AS NOSAS RECOMENDACIÓNS

Así conclúen algunhas das nosas queixas

Ir >>

FALAMOS DE FEMINISMO

Accede á sección

Ir >>

FALAMOS DE FEMINISMO

Período 2019-2020

e-book>>

SEGUNDA EDICIÓN PREMIOS VALEDORA DO POBO

Accede

Ir >>

Actualidade

A Valedora en cifras

Datos estatísticos sobre a actividade da institución do Valedor do Pobo despregada de 2015 a 2018

181.809
ACTUACIÓNS de atención á cidadanía
154.518
QUEIXAS (promedio anual: 38.630)
303
QUEIXAS de oficio
9.708
ASUNTOS investigados

Queres visitarnos?

Podes vir co teu centro escolar, oenegué, asociación, grupo de amigos, …

QUEN SOMOS?

O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades comprendidos no Título I da Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galicia.

Con este fin, o Valedor do Pobo supervisa de oficio ou a instancia de parte (a través dunha queixa) a actividade da administración da Comunidade Autónoma galega e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como da administración local naquelas materias que son competencia da nosa autonomía.

QUEN SOMOS?

O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades comprendidos no Título I da Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galicia.

Presentación visual>>

Con este fin, o Valedor do Pobo supervisa de oficio ou a instancia de parte (a través dunha queixa) a actividade da administración da Comunidade Autónoma galega e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como da administración local naquelas materias que son competencia da nosa autonomía.

Teléfono: [+34] 981 56 97 40
FAX: [+34] 981 57 23 35
valedor@valedordopobo.gal
Horario de atención presencial e rexistro:
De 9.00 a 14.00 horas e de 16:30 a 19:00 horas (de luns a venres)
Horario verán (15 de Xuño ao 15 de Setembro):
De 9.00 a 14.00 horas (de luns a venres)
Semana santa, semana do apostol e nadal (ata o 31 de decembro)
de 9:00 a 14:00 horas (de luns a venres)
Rúa do Hórreo 65
Santiago de Compostela