Entrega pola Valedora do Pobo do Informe Anual da Institución ao Presidente do Parlamento.