(Q/4772/20) Suxestión ao Concello de Ourense sobre bonificacións a familias numerosas

30 Decembro, 2021 ... Todas as áreas, Administración económica e transportes

(Q/4772/20) Suxestión ao Concello de Ourense sobre bonificacións a familias numerosas

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal