(Q/1301/21) Situación laboral dos facultativos de Ateción Primaria da área sanitaria de Vigo

12 Maio, 2022 ... Todas as áreas, Sanidade

Situación laboral dos facultativos de Ateción Primaria da área sanitaria de Vigo

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal