Invitación aos licitadores interesados en presentar oferta ao “Contrato menor de subministro para a adquisición de uniformidade para o persoal adscrito á institución do Valedor do Pobo que desempeña os postos de uxier e condutor”

13 Xuño, 2022

Invitación aos licitadores interesados en presentar oferta ao “Contrato menor de subministro para a adquisición de uniformidade para o persoal adscrito á institución do Valedor do Pobo que desempeña os postos de uxier e condutor”.

Fin prazo presentación de ofertas: 21 de xullo de 2022

Contrato menor subministro uniformes 2022

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal