Comisión de Selección

28 Xullo, 2022 bolsas

Comisión de Selección das bolsas de discapacidade intelectual para formación práctica na Valedora do Pobo

Comisión de Selección titular:Presidencia:

Mª José Castro Carballal (Xefa de Servizo de Administración e Persoal da Valedora do Pobo)

Vogais:

Ana Paula Álvarez Fariña

Cristina Terrón Pérez

Secretaría:

Elena Natalia Aller Fajardo (Xefa de Sección da Valedora do Pobo)

Comisión de selección suplente:

Presidencia:

Santiago González Serrano (Xefe de Servizo II da Valedora do Pobo).

Vogais:

Manuel Carrillo García

Juan Carlos García España

Secretaría:

Pilar Sobredo Mata

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal