A Asociación Española Contra o Cancro de Ourense ven de comunicar a Institución do Valedor do Pobo un novo servizo: SEGUIMOS CONTIGO.

17 Abril, 2020 actualidade, Novas, Novas

A través do rexistro da Institución tivo entrada a comunicación da AECC de Ourense do novo  servizo de atención psicolóxica gratuíto para todas as persoas que o necesiten.

Denominado: SEGUIMOS CONTIGO, pode accederse ao mesmo a través das canles da asociación e da liña telefónica 900100036.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal