21 de xuño, día mundial da loita contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

21 Xuño, 2022 actualidade, Novas, Novas

Segundo expón AGAELA, a asociación galega de afectados pola esclerose lateral amiotrófica, a ELA é unha enfermidade dexenerativa de tipo neuromuscular, que orixínase cando algunhas células do sistema nervioso, as motoneuronas, diminúen o seu funcionamento e morren, provocando a parálise muscular progresiva. É a enfermidade máis grave das motoneuronas.

Afecta especialmente a persoas de idades comprendidas entre os 40 e 70 años, máis frecuentemente en varóns. Cada ano se diagnostican uns dous casos por cada 100.000 habitantes.

Para tratar as cuestións que as persoas doentes e as súas familias teñen que afrontar en diferentes aspectos (atención sanitaria, dependencia, accesibilidade…) e a súa atención coordinada, a Valedora do Pobo púxose en contacto con AGAELA para poñer en marcha as iniciativas de apoio que a asociación considere precisas.

Entre tanto a Valedora do Poboa iniciou unha actuación de oficio para coñecer as previsións de atención residencial especializada no ámbito sociosanitario para persoas afectadas pola ELA.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal