Estamos á túa disposición!

QUERO PRESENTAR UNHA QUEIXA

Simplemente completa o noso formulario electrónico

Ir >>

SOMOS TRANSPARENTES

Solicitude de acceso á información pública

Ir >>

SOLICITAR UNHA VISITA

Ven co teu centro escolar, asociación ou colectivo

Ir >>

O Valedor en cifras

Datos históricos (Actualizado a 18 de xullo de 2016)

0 PERSOAS ATENDIDAS POLA INSTITUCIÓN
0 ASUNTOS TRATADOS
0 RECOMENDACIÓNS realizadas
0 ESCRITOS EMITIDOS

QUEN SOMOS?

O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades comprendidos no Título I da Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galicia.

Con este fin, o Valedor do Pobo supervisa de oficio ou a instancia de parte (a través dunha queixa) a actividade da administración da Comunidade Autónoma galega e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como da administración local naquelas materias que son competencia da nosa autonomía.

QUEN SOMOS?

O Valedor do Pobo é o alto comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades comprendidos no Título I da Constitución e no Estatuto de Autonomía de Galicia.

Con este fin, o Valedor do Pobo supervisa de oficio ou a instancia de parte (a través dunha queixa) a actividade da administración da Comunidade Autónoma galega e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como da administración local naquelas materias que son competencia da nosa autonomía.

Destacados

quote
QUERES VISITAR A NOSA SEDE CO TEU CENTRO EDUCATIVO?
SOLICITAO AQUÍ
Teléfono: [+34] 981 56 97 40
FAX: [+34] 981 57 23 35
valedor@valedordopobo.gal
Rúa do Hórreo 65
Santiago de Compostela