Ponencia da Valedora do Pobo, na Facultade de Dereito da USC