Participación da Valedora do Pobo na Escola de Verán do Poder Xudicial