Publícase en falamos de Feminismo o artigo “A esixencia de certificación rexistral ou documento público da parella de feito para o acceso á pensión de viuvez supón unha discriminación indirecta por razón de sexo”

Jaime Cabeza Pereiro Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social Universidade de Vigo, escribe sobre “A esixencia de certificación rexistral ou documento público da parella de feito para o acceso á pensión de viuvez supón unha discriminación indirecta por razón de sexo”

Un dos motivos máis frecuentes da denegación da pensión de viuvez ao membro que sobrevive dunha parella de feito é o de non rexistrarse a mesma no rexistro autonómico ou local existente ou non outorgarse documento público da súa constitución. Ese requisito é discutible porque produce unha discriminación indirecta por razón de sexo en prexuízo das mulleres, por ser estatisticamente máis prexudicadas que os homes pola aplicación desta causa de denegación. Non resulta fácil achar unha xustificación satisfactoria de que non se permita acreditar a existencia da parella de feito por outros medios de proba, de modo que debería eliminarse unha esixencia formal que na actualidade non ten unha explicación plausible. Namentres, sería razoable que un órgano xudicial expuxese unha cuestión de constitucionalidade para que o Tribunal Constitucional pronunciásese sobre se devandito requisito configura, en efecto, unha discriminación indirecta por razón de sexo contraria ao art. 14 da Constitución.

resultouche interesante?, comparte este artigo nas túas Redes Sociais.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest