Rexeitamento fronte á agresión de dous menores por razón da súa orientación sexual

Esta institución desexa manifestar o seu profundo respecto ao dereito á intimidade das vítimas e rexeita todas as actuacións dirixidas a atentar contra as persoas pola súa orientación sexual e identidade de xénero. A Constitución recoñece o dereito á non discriminación por razón de calquera condición ou circunstancia persoal ou social, así mesmo a lei 2/2014, do 14 de abril , garante a igualdade de trato e a non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero.

resultouche interesante?, comparte este artigo nas túas Redes Sociais.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest