A próxima Lei do Deporte e a loita contra a discriminación da muller.