Terceira edición premios Valedora do Pobo

DOG: Resolución-convocatoria-Premios-2022-DOG-gal

Tense detectado un erro na “RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2022 pola que se aproba a convocatoria da terceira edición dos premios Valedora do Pobo aos mellores traballos fin de grao (TFG) e traballos fin de máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres”, publicada no DOG do día 21 de setembro de 2022.

Na páxina 49233, apartado 4. Lugar e prazo de presentación, onde di (rexistro@valedor-dopobo.gal), debe dicir (rexistro@valedordopobo.gal).

Membros do Xurado: Membros do Xurado

Resolución fallo do xurado