Resolver unha dúbida

ENVÍANOS AS TÚAS DÚBIDAS

            POR FAVOR, DEMOSTRE QUE É HUMANO SELECCIONANDO              
POR FAVOR, DEMUESTRA QUE ERES HUMANO SELECCIONANDO
Chave/Llave.