Bolsas de formación

Resolución do 23 de outubro de 2023 pola que se convoca unha bolsa destinada para a formación en prácticas en materia de comunicación escrita, edición e asesoramento, corrección lingüística e tradución neste organismo

Resolución do 16 de outubro de 2023 pola que se convocan dúas bolsas destinadas a persoas con discapacidade psíquica para a formación práctica neste organismo​

Bolsas para persoas con discapacidade física, orgánica ou sensorial 2023

Bolsas para persoas con discapacidade intelectual 2022

Bolsas para persoas con discapacidade psíquica 2021

ASPIRANTES

TOTAL

***7881**

17

***9447**

15

***2217**

14

***9081**

14

***8852**

9,50

***1086**

9

***7288**

5