Posts tagged " 2020 "

(Q/4404/20) Triaxe en urxencias pediátricas que non cubre as 24 horas

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Triaxe en urxencias pediátricas que non cubre as 24 horas

(Q/3879/20) Solicitude da copia íntegra da súa historia clínica

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Solicitude da copia íntegra da súa historia clínica

(Q/5383/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Xermade para que se proceda á incoacción de expediente de reposición da legalidade urbanística á maior brevidade, ou solicitar, se procede, a súa inciación á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adoptandose por quen corresponda, as medidas cautelares adecuadas para evitar os prexuízos que se poidan producir nu inmoble veciño

Maio 12th, 2022 Posted by proba No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Xermade para que se proceda á incoacción de expediente de reposición da legalidade urbanística á maior brevidade, ou solicitar, se procede, a súa inciación á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adoptandose por quen corresponda, as medidas cautelares adecuadas para evitar os prexuízos que se poidan producir nu inmoble veciño

(Q/4402/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Pontevedra para que realice as actuacións administrativas que correspondan para incoación e tramitación dun expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Pontevedra  para que realice  as actuacións administrativas que correspondan para incoación e tramitación dun expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

(Q/4947/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilaboa para que comprobe a existencia da obriga de cesión dunha franxa de terreno que debe ser de dominio público non patrimonial e de constatarse, adopte as medidas administrativas para a sua efectividade

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilaboa para que comprobe a existencia da obriga de cesión dunha franxa de terreno que debe ser  de dominio público non patrimonial e de constatarse, adopte as medidas administrativas para a sua efectividade

(Q/4309/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Salceda de Caselas para que comprobe a execución dos seus expedientes de reposición da legalidade urbanística, procedendo en caso de ser necesario, á súa execución subsidiaria, para evitar os riscos para a seguridade das vivendas

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Salceda de Caselas para que comprobe a execución dos seus expedientes de reposición da legalidade urbanística, procedendo  en caso de ser necesario, á súa execución subsidiaria, para evitar os riscos para a seguridade das vivendas

(Q/4083/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mazaricos para que actúe coa obrigada celeridade na tramitación dos seus procedementos, evitando que se produza a prescrición das posibles infraccións por non ter iniciados os correspondentes expedientes de reposición da legalidade urbanística ou a caducidade dos expedientes iniciados

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mazaricos para que actúe coa obrigada celeridade  na tramitación dos seus procedementos, evitando que se produza a prescrición das posibles infraccións por non ter iniciados os correspondentes expedientes de reposición da legalidade urbanística ou a caducidade dos expedientes iniciados

(Q/4371/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Marín para que na tramitación dos expedientes de devolución de fianzas por outorgamento de licencias, se cumpran os prazos establecidos na normativa de procedemento administrativo

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Marín para que na tramitación dos expedientes de devolución de fianzas por outorgamento de licencias, se cumpran os prazos establecidos na normativa de procedemento administrativo

(Q/5224/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Lugo para que impulse os procedementos de incoacción de expedientes de reposición da legalidade urbanística mediante a emisión dos correspondentes informes, procedendo, de ser necesario á incoacción de expediente de recuperación dos bens de dominio público

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Lugo para que impulse os procedementos de incoacción de expedientes de reposición da legalidade urbanística mediante a emisión dos correspondentes informes, procedendo, de ser necesario á incoacción de expediente de recuperación dos bens de dominio público

(Q/4886/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cerdedo-Cotobade para que adopte as medidas que considere adecuadas para garantir a executividade da resolución dun expediente de reposición da legalidade urbanística

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cerdedo-Cotobade para que adopte as medidas que considere adecuadas para garantir a executividade da resolución dun expediente de reposición da legalidade urbanística


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal