Posts tagged " 2020 "

(Q/3338/20) Recordatorio de deberes legais dirixido á Consellería do Medio Rural en relación coa superficie dunha finca de concentración parcelaria en Ramirás

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/3338/20) Recordatorio de deberes legais dirixido á Consellería do Medio Rural en relación coa superficie dunha finca de concentración parcelaria en Ramirás

(Q/452/20) Recordatorio de deberes legais remitido ao Concello das Pontes debido a falta de limpeza dunha finca

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/452/20) Recordatorio de deberes legais remitido ao Concello das Pontes debido a falta de limpeza dunha finca

(Q/25459/17) Recordatorio de deberes legais remitido ao Concello de Santiago de Compostela en relación coa instalación dunha antena de telefonía móbil nun edificio

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, ... Todas as áreas, Industria, comercio, Industria, comercio No Comment yet

(Q/25459/17) Recordatorio de deberes legais remitido ao Concello de Santiago de Compostela en relación coa instalación dunha antena de telefonía móbil nun edificio

(Q/4305/20) Incumprimento dunha resolución de recoñecemento do dereito á segunda opinión médica

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, ... Todas as áreas, Sanidade, Sanidade No Comment yet

(Q/4305/20) Incumprimento dunha resolución de recoñecemento do dereito á segunda opinión médica

(Q/219/21) Lista de espera para unha consulta cardiolóxica

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, ... Todas as áreas, Sanidade, Sanidade No Comment yet

(Q/219/21) Lista de espera para unha consulta cardiolóxica

(Q/5117/20) Falta de aplicación do principio de unidade de actuación letrada para vítimas de violencia de xénero polo Colexio de Avogados

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Xustiza No Comment yet

(Q/5117/20) Falta de aplicación do principio de unidade de actuación letrada para vítimas de violencia de xénero polo Colexio de Avogados

(Q/3355/20) Dilación na tramitación dunha demanda de execución de sentenza do Xulgado do Social

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Xustiza No Comment yet

(Q/3355/20) Dilación na tramitación dunha demanda de execución de sentenza do Xulgado do Social

(Q/2838/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Moaña para que resolva expresamente e notifique a decisión adoitada en relación a unha declaración de caducidade dunha licenza urbanística

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/2838/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Moaña para que resolva expresamente e notifique a decisión adoitada en relación a unha declaración de caducidade dunha licenza urbanística

(Q/115/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Melide para que o Alcalde ou Presidente ou a Comisión de Goberno,nos prazos e termos legalmente pevistos , faciliten a tódolos membros da Corporación Local cantos antecedentes, datos ou informacións soliciten e obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/115/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Melide para que o Alcalde ou Presidente ou a Comisión de Goberno,nos prazos e termos legalmente pevistos , faciliten a tódolos membros da Corporación Local cantos antecedentes, datos ou informacións soliciten e obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función

(Q/4265/20) Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Marín para que se adopten las medidas que se consideren oportunas para que se proceda al inicio de las obras de reposición de legalidad urbanística a fin de que puedan ser rematadas lo antes posible, para evitar los perjuicios que le están ocasionando a un vecino

Marzo 3rd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/4265/20) Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Marín para que se adopten las medidas que se consideren oportunas para que se proceda al inicio de las obras de reposición de legalidad urbanística a fin de que puedan ser rematadas lo antes posible, para evitar los perjuicios que le están ocasionando a un vecino


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal