Reunión de la Valedora do Pobo con la asociación “O Fogar das Mulleres”.