Reunión de la Valedora do Pobo con la Presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais