Valedor en rede

No Valedor do Pobo reforzamos nos últimos anos a nosa presenza nas principais redes de traballo de defensores de todo o mundo. Formamos parte de organizacións internacionais de ombudsman e colaboramos con diversas entidades que, como nós, traballan na defensa dos dereitos humanos.

Tamén estamos en permanente contacto cos nosos colegas doutras defensorías autonómicas españolas e do Defensor del Pueblo. Buscamos coordinar as nosas actuacións sobre problemas comúns que nos formulan os cidadáns.

Nesta liña seguimos traballando. Queremos participar nas liñas de debate sobre problemas que afectan á nosa sociedade.

Colaboracións institucionais

Redes internacionais

International Association of Language Commisioners-IALC 

Formamos parte da Asociación internacional de comisarios de lingua (IALC) que ten a misión de defender e avanzar nos dereitos lingüísticos, a igualdade e a diversidade en todo o mundo.

Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) 

Somos membros da Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), unha agrupación que, constituída en Cartaxena de Indias (Colombia) en 1995, reúne a defensores, procuradores, provedores, raonadores, comisionados e presidentes de comisións públicas de dereitos humanos dos países iberoamericanos dos ámbitos nacional, estatal, rexional, autonómico ou provincial.

Rede europea de defensores del pueblo 

A Rede europea de defensores agrupa máis de 99 oficinas en 35 países europeos. Na rede participan os valedores do pobo nacionais e rexionais, e órganos similares dos estados membro da Unión Europea, dos países candidatos a formar parte da UE e algúns outros países europeos, así como o ombudsman europeo, a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo. Os defensores nacionais e órganos similares da rede designan un axente de enlace como persoa de contacto cos demais membros da rede. Colaboramos estreitamente con ela.

Defensores españois