Posts tagged " 01.Xaneiro "

(Q/5071/20) Suxestión ao concello de Ribeira de Piquín de documentar, nos procesos selectivos, a realización de probas coma entrevistas, ou outras de carácter práctico, relacionadas coas tarefas a desempeñar no posto de traballo que teñan como finalidade a avaliación das competencias e destrezas profesionais das persoas aspirantes

Abril 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Emprego publico e traballo No Comment yet

(Q/5071/20) Suxestión ao concello de Ribeira de Piquín de documentar, nos procesos selectivos, a realización de probas coma entrevistas, ou outras de carácter práctico, relacionadas coas tarefas a desempeñar no posto de traballo que teñan como finalidade a avaliación das competencias e destrezas profesionais das persoas aspirantes

(0/9482/21) Suxestión de proceder coa maior celeridade posible á execución dos procesos selectivos pendentes, en particular do concurso de provisión de prazas vacantes da Administración Xeral da Comunidade Autónoma convocado pela Resolución de 25 de novembro de 2019

Abril 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Emprego publico e traballo No Comment yet

(Q/9482/21) Suxestión de proceder coa maior celeridade posible á execución dos procesos selectivos pendentes, en particular do concurso de provisión de prazas vacantes da Administración Xeral da Comunidade Autónoma convocado pela Resolución de 25 de novembro de 2019

(Q/4772/20) Suxestión ao Concello de Ourense sobre bonificacións a familias numerosas

Abril 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4772/20) Suxestión ao Concello de Ourense sobre bonificacións a familias numerosas

(Q/4582/20) Suxestión á Axencia Tributaria de Galicia sobre cita previa

Abril 5th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4582/20) Suxestión á Axencia Tributaria de Galicia sobre cita previa

(Q/5046/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade

Febreiro 22nd, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/5046/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade

(Q/4959 e 4977/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso en atencións á dependencia

Febreiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4959 e 4977/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso en atencións á dependencia

(Q/4932/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia

Febreiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4932/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia

(Q/3770/20) Recomendación dirixida á Consellería de Sanidade e Consellería de Política Social debido á falta de protocolos que establezan a obrigatoriedade do uso da máscara polas persoas usuarias e familiares dos servizos municipais de axuda no fogar a

Febreiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/3770/20) Recomendación dirixida á Consellería de Sanidade e Consellería de Política Social debido á falta de protocolos que establezan a obrigatoriedade do uso da máscara polas persoas usuarias e familiares dos servizos municipais de axuda no fogar a

(Q/4772/20) Suxestión ao Concello de Ourense sobre bonificacións a familias numerosas

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Administración económica e transportes No Comment yet

(Q/4772/20) Suxestión ao Concello de Ourense sobre bonificacións a familias numerosas

(Q/4183/20) Execución dun expediente de reposición da legalidade urbanística que estaba paralizado

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/4183/20) Execución dun expediente de reposición da legalidade urbanística que estaba paralizado


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal