Permítese ás persoas incapacitadas Xudicialmente o acceso a unha vivenda.

Tal e como constatou a oficina da Valedora do Pobo durante a tramitación dunha queixa, o actual regulamento deixaba desamparadas ás persoas discapacitadas e incapacitadas xudicialmente ao esixir aos solicitantes de vivenda pública “plena capacidade de obrar”. A Valedora segue conseguindo obxectivos. Quedou aceptada a normativa que permite ás persoas incapacitadas xudicialmente o acceso a […]