Posts tagged " Suxestión "

(Q/4131/21) Suxestión dirixida ao Concello de Láncara para que se proceda a ditar e notificar á reclamante unha resolución expresa sobre l solicitude de falta de subministro eléctrico dunha farola de alumeado público, con indicación expresa dos recursos que procedan contra dita resolución

Xuño 15th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

(Q/4131/21) Suxestión dirixida ao Concello de Láncara para que se proceda a ditar e notificar á reclamante unha resolución expresa sobre l solicitude de falta de subministro eléctrico dunha farola de alumeado público, con indicación expresa dos recursos que procedan contra dita resolución

(Q/4404/20) Triaxe en urxencias pediátricas que non cubre as 24 horas

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Triaxe en urxencias pediátricas que non cubre as 24 horas

(Q/7772/21) Suxestión dirixida ao Concello de Brión para que valore a procedencia da realización das reparacións que sexan necesarias para o acondicionamento de tódalas vías ás que se refiere o reclamante no seu escrito de queixa e no suposto de non poder proceder nos termos expostos, se proceda a ditar e notificar ao reclamante unha resolución expresa con indicación dos recursos que procedan contra dita resolución.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Suxestión dirixida ao Concello de Brión para que valore a procedencia da realización das reparacións que sexan necesarias para o acondicionamento de tódalas vías ás que se refiere o reclamante no seu escrito de queixa e no suposto de non poder proceder nos termos expostos, se proceda a ditar e notificar ao reclamante  unha resolución expresa con indicación dos recursos que procedan contra dita resolución.

(Q/8779/21) Suxestión dirixida ao Concello de Paderne para que proceda a ditar e notificar á reclamante unha resolución expresa con indicación dos recursos que procedan contra dita resolución.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

Suxestión dirixida ao Concello de Paderne  para que proceda a ditar e notificar á  reclamante  unha resolución expresa con indicación dos recursos que procedan contra dita resolución.

(Q/4130/20) Suxestión dirixida ao Concello de Láncara para que se proceda a ditar e notificar á reclamante unha resolución expresa sobre l solicitude de falta de subministro eléctrico dunha farola de alumeado público, con indicación expresa dos recursos que procedan contra dita resolución.

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

 Suxestión  dirixida ao Concello  de Láncara  para que  se proceda a ditar e notificar á reclamante unha resolución expresa sobre l solicitude de falta de subministro eléctrico dunha farola de alumeado público, con indicación expresa dos recursos que procedan contra dita resolución.

(Q/7751/21) Suxestión dirixida ao concello de Pontevedra para que proceda a ditar e notificar unha resolución expresa sobre a solicitude de cambio de ubicación duns colectores e renovación dos mesmos, con indicación expresa dos recursos que procedan contra dita resolución

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais No Comment yet

 Suxestión  dirixida ao concello de Pontevedra  para que proceda a ditar e notificar unha resolución expresa sobre a solicitude de cambio de ubicación duns colectores e renovación dos mesmos, con indicación expresa dos recursos que procedan contra dita resolución

(Q/7857/21) Suxestión dirixida ao Concello de Ames para que valore a posibilidade de revisar o expediente sancionador imposto ao interesado

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

Suxestión dirixida ao Concello de Ames para que valore a posibilidade de revisar o expediente sancionador imposto ao interesado

(Q/9548/21) Suxestión dirixida ao Concello de Vilagarcia de Arousa no sentido de admitir a declaración xurad do interesado como proba da exclusividade na conducción do seu vehículo para poder contar coa bonificación por discapacidade

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Administración económica e transportes No Comment yet

Suxestión dirixida ao Concello de Vilagarcia de Arousa no sentido de admitir a declaración xurad do interesado como proba da exclusividade na conducción do seu vehículo para poder contar coa bonificación por discapacidade

(Q/9421/21) Suxestión dirixida á Deputación de Pontevedra no sentido de devolver as taxas ingresadas pola interesada, toda vez que non foi admitida no proceso selectivo

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Emprego publico e traballo No Comment yet

Suxestión dirixida á Deputación de Pontevedra no sentido de devolver as taxas ingresadas pola interesada, toda vez que non foi admitida no proceso selectivo

(Q/9044/21) Suxestión dirixida á Deputación da Coruña para que valore revisar o expediente da interesada atendendo ás razóns expostas na Resolución

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Administración económica e transportes No Comment yet

Suxestión dirixida á Deputación da Coruña para que valore revisar o expediente da interesada atendendo ás razóns expostas na Resolución


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal