Posts tagged " 09.Setembro "

(Q/2112/20) Retorno dende o extranxeiro

Novembro 10th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

(Q/2112/20) Retorno dende o extranxeiro

(Q/2999/20) Recomendación dirixida á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Novembro 10th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Xustiza No Comment yet

(Q/2999/20) Recomendación dirixida á Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

(Q/103/2020) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ferrol para que na tramitación dos expedientes actue de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade, evitando calquera demora na súa resolución

Novembro 10th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/103/2020) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Ferrol para que na tramitación dos expedientes actue de acordo cos principios de eficacia, economía e celeridade, evitando calquera demora na súa resolución

(Q/3352/20) Recomendación ao Concello de Tui para que adopte e execute provisionalmente as medidas necesarias, para garantir a correcta evacuación das augas e a debida protección da salubridade pública

Outubro 21st, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

(Q/3352/20) Recomendación ao Concello de Tui para que adopte e execute provisionalmente as medidas necesarias, para garantir a correcta evacuación das augas e a debida protección da salubridade pública

(Q/5974/19) Inactividade do Concello de Ferrol nas necesarias actuacións de reparación nun edificio da súa propiedade

Outubro 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/5974/19) Inactividade do Concello de Ferrol nas necesarias actuacións de reparación nun edificio da súa propiedade

(Q/489/20) Filtración nunha vivenda do IGVS tras obras de mellora de eficiencia enerxética

Outubro 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/489/20) Filtración nunha vivenda do IGVS tras obras de mellora de eficiencia enerxética

(Q/1732/20) Falta de investigación de denuncias presentadas polo funcionamento irregular dun local de restauración en Coristanco

Outubro 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

(Q/1732/20) Falta de investigación de denuncias presentadas polo funcionamento irregular dun local de restauración en Coristanco

(Q/4569/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Padrón sobre a obriga de ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos

Outubro 19th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/4569/19) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Padrón sobre a obriga de ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos

(Q/490/20) Lista de espera cirúrxica tras rexeite dun centro concertado

Outubro 9th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/490/20) Lista de espera cirúrxica tras rexeite dun centro concertado

(Q/442/20) Lista de espera para unha operación cirúrxica

Outubro 9th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/442/20) Lista de espera para unha operación cirúrxica


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal