Posts tagged " 03.Marzo "

(Q/4701/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido á falta de valoración de dependencia e ao non recoñecemento de axudas por discapacidade

Febreiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4701/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido á falta de valoración de dependencia e ao non recoñecemento de axudas por discapacidade

(Q/4262/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dun procedemento de dependencia

Febreiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4262/20) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dun procedemento de dependencia

(Q/236/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia

Febreiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/236/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia

(Q/171/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade

Febreiro 21st, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/171/21) Recomendación dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de discapacidade

(Q/240/21) Recomendación á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (Augas de Galicia) para que adopte as medidas precisas a fin de evitar retrasos ou dilacións na tramitación das denuncias da cidadanía, de xeito que os procedementos se tramiten de acordo co principio de eficacia nos prazos dispostos pola normativa de aplicación

Xaneiro 19th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

(Q/240/21) Recomendación á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (Augas de Galicia) para que adopte as medidas precisas a fin de evitar retrasos ou dilacións na tramitación das denuncias da cidadanía, de xeito que os procedementos se tramiten de acordo co principio de eficacia nos prazos dispostos pola normativa de aplicación

(Q/3948/20) Recordatorio de deberes legais ao Concello de Nigrán, sobre convocatoria publica nos procesos de selección de persoal

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Emprego publico e traballo No Comment yet

(Q/3948/20) Recordatorio de deberes legais ao Concello de Nigrán, sobre convocatoria publica nos procesos de selección de persoal

(Q/328/21) Suxestión ao Concello de Verea sobre gravación de entrevistas e probas practicas nos procesos de selectivos

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Emprego publico e traballo No Comment yet

(Q/328/21) Suxestión ao Concello de Verea sobre gravación de entrevistas e probas practicas nos procesos de selectivos

(Q/3494/20) Falta de limpeza dunha finca na parroquia de Mourente (Pontevedra)

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/3494/20) Falta de limpeza dunha finca na parroquia de Mourente (Pontevedra)

(Q/774/21) Falta de resposta da Consellería de Medio Rural a unha reestruturación dunha concentración parcelaria no Concello de Vilasantar

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/774/21) Falta de resposta da Consellería de Medio Rural a unha reestruturación dunha concentración parcelaria no Concello de Vilasantar

(Q/448/21) Devolución das taxas para a realización do exame teórico de patrón de iate por parte da DX de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/448/21) Devolución das taxas para a realización do exame teórico de patrón de iate por parte da DX de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal