Posts tagged " Investigacións resoltas positivamente "

(Q/241/20)

Xullo 31st, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/241/20)

(Q/5877/19) Revogación sanción de tráfico por notificación incorrecta

Xullo 23rd, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil No Comment yet

(Q/5877/19) Revogación sanción de tráfico por notificación incorrecta

(Q/2900/20) Retraso nunha citación para realizar un TAC a un paciente oncolóxico no CHUO

Xullo 20th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/2900/20) Retraso nunha citación para realizar un TAC a un paciente oncolóxico no CHUO

(Q/445/20) Retraso dunha cita dunha persoa discapacitada para o servizo de oftalmoloxía

Xullo 20th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/445/20) Retraso dunha cita dunha persoa discapacitada para o servizo de oftalmoloxía

(Q/359/20) Retraso nunha cita de oftalmoloxía

Xullo 20th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/359/20) Retraso nunha cita de oftalmoloxía

(Q/747/20) Retraso nunha cita para rehabilitación

Xullo 20th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/747/20) Retraso nunha cita para rehabilitación

(Q/272/20) Retraso nunha citoloxía para avaliar VPH

Xullo 20th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/272/20) Retraso nunha citoloxía para avaliar VPH

(Q/279/20) Desacordo coa atención sanitaria recibida no seu centro hospitalario

Xullo 20th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/279/20) Desacordo coa atención sanitaria recibida no seu centro hospitalario

(Q/238/20) Retraso nunha proba de imaxe no Servizo de Radiodiagnóstico do CHUAC

Xullo 17th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/238/20) Retraso nunha proba de imaxe no Servizo de Radiodiagnóstico do CHUAC

(Q/587/20) Retraso na licencia VPA provisional por parte do IGVS nas vivendas do parque ofimático da Coruña

Xullo 16th, 2020 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/587/20) Retraso na licencia VPA provisional por parte do IGVS nas vivendas do parque ofimático da Coruña


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal