Posts tagged " Investigacións resoltas positivamente "

(Q/3720/20) Deficiente señal de Telefonía e TV nunha aldea de Mondoñedo

Xuño 25th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

(Q/3720/20) Deficiente señal de Telefonía e TV nunha aldea de Mondoñedo

(Q/5160/20) Falta de acceso á fibra por parte das compañías de telecomunicacións

Maio 20th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

(Q/5160/20) Falta de acceso á fibra por parte das compañías de telecomunicacións

(Q/686/21) Falta de resposta do Sergas a unha reclamación

Maio 20th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/686/21) Falta de resposta do Sergas a unha reclamación

(Q/354/21) Retraso nunha cita de atención especializada

Maio 20th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/354/21) Retraso nunha cita de atención especializada

(Q/318/21) Retraso nunha consulta de atención especializada

Maio 20th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/318/21) Retraso nunha consulta de atención especializada

(Q/234/21) Retraso nunha consulta de atención especializada

Maio 20th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/234/21) Retraso nunha consulta de atención especializada

(Q/925/21) Falta de vacinación de dúas persoas usuarias dunha residencia de maiores

Maio 19th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/925/21) Falta de vacinación de dúas persoas usuarias dunha residencia de maiores

(Q/714/21) Lista de espera para unha consulta de atención especializada

Abril 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/714/21) Lista de espera para unha consulta de atención especializada

(Q/4118/20) Lista de espera cirúrxica respecto das necesidades especiais dun caso de obesidade

Abril 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4118/20) Lista de espera cirúrxica respecto das necesidades especiais dun caso de obesidade

(Q/163/21 e Q 172 A 179/21) Mal estado dun camiño público en Chao de Vilarín, no Concello de Cervantes

Abril 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Obras públicas e expropiacións No Comment yet

(Q/163/21 e Q 172 A 179/21) Mal estado dun camiño público en Chao de Vilarín, no Concello de Cervantes


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal