Posts tagged " Investigacións resoltas positivamente "

(Q/714/21) Lista de espera para unha consulta de atención especializada

Abril 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/714/21) Lista de espera para unha consulta de atención especializada

(Q/4118/20) Lista de espera cirúrxica respecto das necesidades especiais dun caso de obesidade

Abril 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4118/20) Lista de espera cirúrxica respecto das necesidades especiais dun caso de obesidade

(Q/163/21 e Q 172 A 179/21) Mal estado dun camiño público en Chao de Vilarín, no Concello de Cervantes

Abril 16th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, ... Todas as áreas, Obras públicas e expropiacións, Obras públicas e expropiacións No Comment yet

(Q/163/21 e Q 172 A 179/21) Mal estado dun camiño público en Chao de Vilarín, no Concello de Cervantes

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

(Q/4816/20) Lista de espera para a realización de probas diagnósticas e consulta especializada

(Q/4800/20) Sobre falta dunha notificación adecuada

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4800/20) Sobre falta dunha notificación adecuada

(Q/4594/20) Sobre demora na resolución de recoñecemento do grao de dependencia

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4594/20) Sobre demora na resolución de recoñecemento do grao de dependencia

(Q/4570/20) Sobre retraso da atención á dependencia

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4570/20) Sobre retraso da atención á dependencia

(Q/4568/20) Sobre retraso dun procedemento de dependencia

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4568/20) Sobre retraso dun procedemento de dependencia

(Q/4541/20) Sobre cambio de coidador dun menor con dependencia

Abril 7th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Servizos sociais No Comment yet

(Q/4541/20) Sobre cambio de coidador dun menor con dependencia


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal