Posts tagged " Investigacións resoltas positivamente "

(Q/4183/20) Execución dun expediente de reposición da legalidade urbanística que estaba paralizado

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

(Q/4183/20) Execución dun expediente de reposición da legalidade urbanística que estaba paralizado

(Q/3606/20) Falta de limpeza de fincas e incumprimento das distancias mínimas nunha plantación de eucaliptos

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/3606/20) Falta de limpeza de fincas e incumprimento das distancias mínimas nunha plantación de eucaliptos

(Q/3494/20) Falta de limpeza dunha finca na parroquia de Mourente (Pontevedra)

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/3494/20) Falta de limpeza dunha finca na parroquia de Mourente (Pontevedra)

(Q/774/21) Falta de resposta da Consellería de Medio Rural a unha reestruturación dunha concentración parcelaria no Concello de Vilasantar

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/774/21) Falta de resposta da Consellería de Medio Rural a unha reestruturación dunha concentración parcelaria no Concello de Vilasantar

(Q/448/21) Devolución das taxas para a realización do exame teórico de patrón de iate por parte da DX de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar

Decembro 30th, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural No Comment yet

(Q/448/21) Devolución das taxas para a realización do exame teórico de patrón de iate por parte da DX de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar

(Q/4979/20) Notificación expresa non realizada electrónicamente polo Concello

Decembro 2nd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais No Comment yet

(Q/4979/20) Notificación expresa non realizada electrónicamente polo Concello

(Q/1035/21) Dilación indebida nos trámites dunha solicitude de internamento non voluntario pola Fiscalía __ e o IMELGA, cun menor afectado

Decembro 2nd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Xustiza No Comment yet

(Q/1035/21) Dilación indebida nos trámites dunha solicitude de internamento non voluntario pola Fiscalía __ e o IMELGA, cun menor afectado

(Q/1099/21) Desafiuzamento dunha familia de Boiro da súa vivenda habitual

Decembro 2nd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Vivenda e desafiuzamentos No Comment yet

(Q/1099/21) Desafiuzamento dunha familia de Boiro da súa vivenda habitual

(Q/5208/20) Incumprimento pola Fundación Refuxio de Animais de Bando e o Concello de Santiago da normativa sobre declaración de animais abandonados

Decembro 2nd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

(Q/5208/20) Incumprimento pola Fundación Refuxio de Animais de Bando e o Concello de Santiago da normativa sobre declaración de animais abandonados

(Q/5122/20) Incumprimento por Augas de Galicia do dereito de acceso á información ambiental nun episodio de contaminación do río Eume

Decembro 2nd, 2021 Posted by ... Todas as áreas, Medio ambiente No Comment yet

(Q/5122/20) Incumprimento por Augas de Galicia do dereito de acceso á información ambiental nun episodio de contaminación do río Eume


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal