Posts tagged " Aceptada "

(Q/4404/20) Triaxe en urxencias pediátricas que non cubre as 24 horas

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Triaxe en urxencias pediátricas que non cubre as 24 horas

(Q/3879/20) Solicitude da copia íntegra da súa historia clínica

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Solicitude da copia íntegra da súa historia clínica

(Q/1077/21) Lista de espera cirúrxica

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Sanidade No Comment yet

Lista de espera cirúrxica

(Q/5383/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Xermade para que se proceda á incoacción de expediente de reposición da legalidade urbanística á maior brevidade, ou solicitar, se procede, a súa inciación á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adoptandose por quen corresponda, as medidas cautelares adecuadas para evitar os prexuízos que se poidan producir nu inmoble veciño

Maio 12th, 2022 Posted by proba No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Xermade para que se proceda á incoacción de expediente de reposición da legalidade urbanística á maior brevidade, ou solicitar, se procede, a súa inciación á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adoptandose por quen corresponda, as medidas cautelares adecuadas para evitar os prexuízos que se poidan producir nu inmoble veciño

(Q/7903/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontedeume para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pontedeume para que realice as actuaciones administrativas que correspondan para a tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística ata a súa finalización e execución, evitando que se produza a caducidade do mesmo

(Q/1295/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oleiros para que resolva sobre a solicitude de acceso a un expediente de licenza

Maio 12th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oleiros   para que resolva sobre a solicitude de acceso a un expediente de licenza

(Q/4309/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Salceda de Caselas para que comprobe a execución dos seus expedientes de reposición da legalidade urbanística, procedendo en caso de ser necesario, á súa execución subsidiaria, para evitar os riscos para a seguridade das vivendas

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Salceda de Caselas para que comprobe a execución dos seus expedientes de reposición da legalidade urbanística, procedendo  en caso de ser necesario, á súa execución subsidiaria, para evitar os riscos para a seguridade das vivendas

(Q/23/21) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilalba para que proceda á comprobación da legalidade urbanística das obras denunciadas, iniciado se procede o correspondente expediente de reposición da legalidade urbanística

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilalba para que proceda á comprobación da legalidade urbanística das obras denunciadas, iniciado se procede o correspondente expediente de reposición da legalidade urbanística

(Q/4083/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mazaricos para que actúe coa obrigada celeridade na tramitación dos seus procedementos, evitando que se produza a prescrición das posibles infraccións por non ter iniciados os correspondentes expedientes de reposición da legalidade urbanística ou a caducidade dos expedientes iniciados

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mazaricos para que actúe coa obrigada celeridade  na tramitación dos seus procedementos, evitando que se produza a prescrición das posibles infraccións por non ter iniciados os correspondentes expedientes de reposición da legalidade urbanística ou a caducidade dos expedientes iniciados

(Q/4371/20) Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Marín para que na tramitación dos expedientes de devolución de fianzas por outorgamento de licencias, se cumpran os prazos establecidos na normativa de procedemento administrativo

Maio 11th, 2022 Posted by ... Todas as áreas, Urbanismo No Comment yet

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Marín para que na tramitación dos expedientes de devolución de fianzas por outorgamento de licencias, se cumpran os prazos establecidos na normativa de procedemento administrativo


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal