Suxestión (Q/13115/16) ao Concello de As Pontes de García Rodríguez

06 Marzo, 2019 ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais

SUXESTIÓN sobre a reclamación do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego-Asembleas Abertas, en relación co exercicio do dereito de acceso á información municipal.

Q/13115/16

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal