Solicita unha visita

O Valedor do Pobo recibe visitas de grupos organizados (colexios, asociacións…) para percorrer a súa sede e comprender mellor o seu funcionamento.

As visitas realízanse polas mañás. Contan cunha duración aproximada de 30 minutos. Os grupos non deberán exceder das 30 ou 40 persoas.

Durante a visita percórrense diversas estancias do edificio mentres se explica a función do valedor.

Se desexa realizar unha visita ao Valedor do Pobo debe concertar unha data chamando o Valedor do Pobo (981 56 97 40) á atención do gabinete de comunicación ou completar o formulario adxunto.
            POR FAVOR, DEMOSTRE QUE É HUMANO SELECCIONANDO              
POR FAVOR, DEMUESTRA QUE ERES HUMANO SELECCIONANDO
Chave/Llave.