Recomendación (Q/23508/15) ao Concello de Vigo

06 Marzo, 2019 ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais

RECOMENDACIÓN para o acceso aos contratos menores formalizados a partir do 11 de decembro de 2015.

Q/23508/15

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal