Recomendación (Q/2106/18) dirixida á Consellería de Política Social

21 Febreiro, 2019 ... Todas as áreas, Servizos sociais

Recomendación (Q/2106/18) dirixida á Consellería de Política Social debido ao retraso dunha valoración de dependencia

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal