Actuacións de oficio do Valedor do Pobo

A institución do Valedor do Pobo pode desenvolver a propia iniciativa actuacións ante problemas ou situacións con afectación de dereitos que chegan ao seu coñecemento e que precisan da súa intervención. Nestes casos non é preciso que as persoas afectadas presenten queixa, senón que se actúa de xeito directo ante as administracións responsables. Estas iniciativas denomínanse QUEIXAS DE OFICIO.

Nesta páxina incluímos un listado das queixas de oficio máis recentes, con copia de parte da documentación relacionada e o estado de seguimento, tratando de dar a coñecer os asuntos que precisaron de tal atención.

EXPEDIENTE MOTIVO ADMINISTRACIÓN E DATA  ESTADO DE TRAMITACIÓN LIGAZÓN
1 Q/67/18 Situación do profesorado acreditado das universidades galegas e problemas por falta de cobertura de prazas de docentes Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional   12/12/2018 Concluída Ir
2 Q/317/18 Rúas sen nome e edificios sen numeración no  Concello de Valdoviño Concello de Valdoviño  18/09/2018 Concluída Ir
3 Q/944/18 Falta de reparacións na estrada principal de acceso ao pobo de Paredes (O Páramo-Lugo)  Concello do Páramo 25/09/2018 Concluída Ir
4 Q/2370/18 Software libre en aplicacións da Administración autonómica  AMTEGA 11/07/2018 Concluída Ir
5 Q/2394/18 Situación das mulleres investigadoras Universidades galegas  28/12/2018 Concluída Ir
6 Q/2404/18 Demoras no servizo de radioloxía do CHUO – Complexo Hospitalario Universitario de Ourense Consellería de Sanidade 13/02/2019 Pendente Ir
7 Q/3746/18 Situación laboral dunha muller na Confraría de Carril Confraría de Pescadores de  Carril      26/06/2018 Concluída Ir
8 Q/3995/18 Atascos de tráfico na AP-9 Delegación del Gobierno  22/10/2018 Concluída Ir
9 Q/3996/18 Retrasos na remisión das reclamacións ao Tribunal Económico-Adminstrativo Rexional de Galicia (TEAR) Consellería de Facenda 27/06/2018 Concluída Ir
10 Q/4059/18 Retirada da Risga a unha familia por encontrar traballo de 120 euros ao mes Consellería de Política Social 26/09/2018 Concluída Ir
11 Q/4122/18 Non funcionamento do xestor de incidencias de páxina web municipal Concello de Tomiño  11/07/2018 Concluída Ir
12 Q/4123/18 Transporte público de Tomiño ao Hospital Álvaro Cunqueiro Consellería de Infraestruturas e Vivenda  05/09/2018 Concluída Ir
13 Q/4124/18 Uso de glifosatos nas estradas PO 552, PO 350, PO 344 e PO 195 Consellería de Infraestruturas e Vivenda  17/07/2018 Concluída Ir
14 Q/4153/18 Aplicación da D.T. Única da norma que regula a ABAU Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 29/08/2018 Concluída Ir
15 Q/4154/18 Retraso no recoñecemento do grao de discapacidade Consellería de Política Social  24/07/2018 Concluída Ir
16 Q/4473/18 Uso de glifosatos na prevención de lumes Consellería do Medio Rural 17/07/2018 Concluída Ir
17 Q/5630/18 Incidencias nos resaltes situados nos accesos aos centros hospitalarios FEGAMP  28/12/2018 Concluída Ir
18 Q/5644/18 Denegación a un mariscador de Malpica do traslado a A Coruña para atender un fillo discapacitado Consellería do Mar  01/10/2018 Concluída Ir
19 Q/5666/18 Plans de autoproteción en centros docentes Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional     12/02/2019 Pendente Ir
20 Q/12246/18 Explosión de pirotecnia no Concello de Tui-Pontevedra Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Admóns. Públicas e Xustiza  19/10/2018 Concluída Ir
21 Q/18712/18 Bonificación e descontos no transporte público autonómico Consellería de Infraestruturas e Vivenda  04/12/2018 Concluída Ir
22 Q/18730/18 Ataques homófobos en A Laracha Concello de A Laracha  09/11/2018 Concluída Ir
23 Q/18761/18 Situación da pesca de cerco Consellería do Mar  02/11/2018 Concluída Ir
24 Q/18793/18 Embargo de Risga por unha entidade bancaria Deputación Provincial Pontevedra 29/10/2018 Concluída Ir
25 Q/18858/18 Alugueiros sociais no  edificio A Patiña en Cambre Concello de Cambre  18/02/2019 Concluída Ir
26 Q/18868/18 Denegación de un vao permanente a dúas persoas con discapacidade Concello da Coruña  07/02/2019 Concluída Ir
27 Q/18899/18 Medidas comprometidas pola Administración Autonómica polos lumes de outubro de 2017 Consellería do Medio Rural  24/01/2019 Pendente Ir
28 Q/19372/18 Problemas de accesibilidade no Hospital de Verín Consellería de Sanidade  07/02/2019 Pendente Ir
29 Q/19404/18 Problemas de accesibilidade á vivenda por parte das persoas con discapacidade Consellería de Sanidade  05/02/2019 Pendente Ir
30 Q/20699/18 Valoración das discapacidades nas ciudades galegas (A Coruña)  Consellería de Política Social 23/01/2019 Pendente Ir
31 Q/20700/18 Valoración das discapacidades  nas cidades galegas (Lugo) Consellería de Política Social  23/01/2019 Pendente Ir
32 Q/20701/18 Valoración das discapacidades nas cidades galegas (Ourense) Consellería de Política Social  23/01/2019 Pendente Ir
33 Q/20702/18 Valoración das discapacidades nas cidades galegas (Pontevedra) Consellería de Política Social  23/01/2019 Pendente Ir
34 Q/20703/18 Valoración das discapacidades nas cidades galegas(Santiago) Consellería de Política Social  23/01/2019 Pendente Ir
35 Q/20704/18 Valoración das discapacidades nas cidades galegas  (Vigo) Consellería de Política Social  23/01/2019 Pendente Ir
36 Q/20705/18 Valoración das discapacidades nas cidades galegas (Ferrol) Consellería de Política Social  23/01/2019 Pendente Ir
37 Q/20706/18 Valoración das discapacidades nas cidades galegas (A Coruña)  Consellería de Política Social 17/01/2019 Pendente Ir
38 Q/20707/18 Valoración da dependencia nas cidades galegas (Lugo)  Consellería de Política Social 17/01/2019 Pendente Ir
39 Q/20708/18 Valoración da dependencia nas cidades galegas (Ourense) Consellería de Política Social  17/01/2019 Pendente Ir
40 Q/20709/18 Valoración da dependencia nas cidades galegas (Pontevedra) Consellería de Política Social  17/01/2019 Pendente Ir
41 Q/20710/18 Valoración da dependencia nas cidades galegas (Santiago) Consellería de Política Social  17/01/2019 Pendente Ir
42 Q/20711/18 Valoración da dependencia nas cidades galegas (Vigo) Consellería de Política Social  17/01/2019 Pendente Ir
43 Q/20712/18 Valoración da dependencia nas cidades galegas (Ferrol) Consellería de Política Social  17/01/2019 Pendente Ir

QUEIXAS DE OFICIO

 1. Queixa de oficio 148/16 sobre o plan de continxencia preparado pola Xunta de Galicia ante un posible repunte da gripe
 2. Queixa de oficio 322/16 sobre a falla de pago dunha axuda a domicilio concedida hai máis de 5 anos
 3. Queixa de oficio 332/16 sobre a gravidade da situación dunha familia de Cariño (A Coruña) con dous menores ao cargo.
 4. Queixa de oficio 361/16 sobre a situación do profesorado acreditado das universidades galegas e problemas por falta de cobertura de prazas docentes
 5. Queixa de oficio  393/16 sobre os problemas de accesibilidade dun estudante a un centro educativo de Santiago de Compostela
 6. Queixa de oficio  402/16 sobre os problemas de accesibilidade aos autobuses urbanos en cidades de Galicia
 7. Queixa de oficio 12841/16 sobre a cesión de créditos aos denominados fondos Buitre (Abanca)
 8. Queixa de oficio 12842/16 sobre a cesión de créditos aos denominados fondos Buitre (Caixa Rural Galega)
 9. Queixa de oficio 12843/16 sobre a cesión de créditos aos denominados fondos Buitre (Caixabank)
 10. Queixa de oficio 12844/16 sobre a cesión de créditos aos denominados fondos Buitre (Caja España-Duero)
 11. Queixa de oficio 12845/16 sobre a cesión de créditos aos denominados fondos Buitre (Banco Sabadell Gallego)
 12. Queixa de oficio 12846/16 sobre a cesión de créditos aos denominados fondos Buitre (Banco Santander)
 13. Queixa de oficio 12847/16 sobre a cesión de créditos aos denominados fondos Buitre (Bankia)
 14. Queixa de oficio 12848/16 sobre a cesión de créditos aos denominados fondos Buitre (Deustche Bank)
 15. Queixa de oficio 12849/16 sobre a cesión de créditos aos denominados fondos Buitre (Bankinter)
 16. Queixa de oficio 12850/16 sobre a cesión de créditos aos denominados fondos Buitre (BBVA)
 17. Queixa de oficio 63732/16 sobre a situación dos galegos pensionistas de Venezuela
 18. Queixa de oficio 63741/16 polo desafiuzamento dunha nai con tres fillos no termo municipal de Vigo
 19. Queixa de oficio 63956/16 sobre o censo de vivendas baleiras na comunidade galega
 20. Queixa de oficio  64875/16 sobre a falla de reserva de postos de traballo para persoas con discapacidade na oferta de emprego do Concello de Santiago
 21. Queixa de oficio 64902/16 sobre o estado das cámaras de viodeovixilancia, as súas autorizacións e renovación