Queixa 16884/18: O pavimento nun tramo do paseo marítimo de Moaña será mellorado tras a actuación da valedoría

03 Xaneiro, 2019 Casos resoltos

A actuación da valedora do pobo propiciará que Portos de Galicia acometa melloras no paseo marítimo de Moraña, tras a denuncia dun particular do estado deficiente nalgún dos seus tramos.

Interpelada pola valedora, a Consellería do Mar vén de informar de que, en canto se dispoña de orzamento, procederase a reformar o pavimento no paseo do Vaticano, na zona comprendida entre o Peirao de Pasaxeiros e a coñecida como “rampla de Ramona”.

No marco da queixa, a administración confirmou as deficiencias denunciadas ante a valedoría por un particular. Estas referíanse ao mal estado do pavimento no Paseo, onde existe na actualidade un desnivel de transición entre a área de formigón coloreado e do formigón en masa que forma as franxas transversais decorativas que existen no paseo a intervalos regulares.

Portos de Galicia confirmou que na actualidade esta obra menor está pendente de execución en función da dispoñibilidade orzamentaria para acometela.

Desde a institución do Valedor do Pobo agradecéuselle ao particular a súa colaboración. Grazas ao inicio da queixa e ás actuacións dela derivadas, mellorarase o pavimento do tramo afectado.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal