Queixa 14641/17-14646/17: Compromiso de Sanidade para estudar alternativas que faciliten a petición de cita previa ás persoas maiores

27 Decembro, 2017 Casos resoltos

A Consellería de Sanidade aceptou unha suxestión formulada pola Valedora do Pobo tras investigar a queixa sobre as dificultades que as persoas maiores teñen para solicitar cita previa por medio do servizo telefónico.

A queixa viña promovida por veciños de Celanova (Ourense) que constataron as complicacións derivadas da existencia dun sistema único de locución telefónica automática para solicitar cita previa no centro de saúde, sen necesidade de se desprazar ao mesmo. Tal e como relataron, as persoas maiores, e tamén outras persoas con diversidade funcional, teñen serios problemas para seguir o fío das preguntas automáticas e para facer entender a súa voz por medio destes sistemas. Este grupo de poboación carece ademais de coñecementos e medios para acceder ás citas por Internet. A solicitude presencial, outra das alternativas, esixe a estes cidadáns desplazarse ata o centro de saúde, cando non todos presentan condicións óptimas de mobilidade.

A valedora dirixiu a finais de outubro a Sanidade unha suxestión encamiñada a incorporar un mecanismo alternativo de atención telefónica. Os afectados por esta situación necesitaban dun sistema que lles permitise falar “cunha persoa física” para ser atendidas.
A valedora defendeu a necesidadede de sistemas que permitan prestar servizos deseñados para todos. A suxetsión dirixida ao departamento da Xunta de Galicia ía na liña de que se estuden “novas opcións” no sistema de cita previa que teñan en conta “as dificultades” coas que se topan persoas maiores ou que “sofren limitacións funcionais”, de forma que non vexan diminuído o acceso a tal procedemento “por consistir este basicamente nunha ferramenta de locución automática”, evitando así desprazamentos aos centros de saúde.
A valedoría puido concluir o expediente de xeito satisfatorio tras coñecer a aceptación da suxestión por parte do órgano supervisado, que asume o contido comprometéndose a estudar outras opcións para tratar de evitar os problemas detectados.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal