(Q/9016/21) Recomendación dirixida ao Concello de Lourenzá referente a problemas de accesibilidade

05 Agosto, 2022 ... Todas as áreas, Servizos sociais

Recomendación dirixida ao Concello de Lourenzá referente a problemas de accesibilidade

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal