(Q/6856/21 Q/6859/21 Q/6866/21 Q/6871/21 Q/6879/21) Escaseza de persoal facultativo nun centro de saúde

12 Maio, 2022 ... Todas as áreas, Sanidade

Escaseza de persoal facultativo nun centro de saúde

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal