(Q/6012/19) Tramitación de baixa do padrón municipal do Concello de Vigo

18 Xaneiro, 2021 ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais

(Q/6012/19) Tramitación de baixa do padrón municipal do Concello de Vigo

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal