(Q/5877/19) Revogación sanción de tráfico por notificación incorrecta

23 Xullo, 2020 ... Todas as áreas, Seguridade cidadá e protección civil

(Q/5877/19) Revogación sanción de tráfico por notificación incorrecta

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal