(Q/575/22) Queixa polo bloqueo nas RRSS do alcalde e dun partido político

23 Agosto, 2022 ... Todas as áreas, Garantía dos dereitos dixitais

(Q/575/22) Queixa polo bloqueo nas RRSS do alcalde e dun partido político

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal