(Q/503/20) Devolucion de taxas ingresadas por duplicado

01 Xullo, 2020 ... Todas as áreas, Emprego publico e traballo

(Q/503/20) Devolucion de taxas ingresadas por duplicado

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal