(Q/4350/20) Retraso na realización dun TAC e dunha colonoscopia

18 Xaneiro, 2021 ... Todas as áreas, Sanidade

(Q/4350/20) Retraso na realización dun TAC e dunha colonoscopia

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal