(Q/3242/20) Retirada de contenedores de lixo

14 Xaneiro, 2021 ... Todas as áreas, Corporacións locais e servizos municipais

(Q/3242/20) Retirada de contenedores de lixo

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal