(Q/203/20) Revisión de oficio de licencia de parcelación

29 Xuño, 2020 ... Todas as áreas, Urbanismo

(Q/203/20) Revisión de oficio de licencia de parcelación

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal