(Q/2000/20) QUEIXA DE OFICIO SOBRE O SECTOR MARISQUEIRO DE GALICIA

13 Maio, 2020 ... Todas as áreas, Agricultura, gandería, pesca e medio rural

(Q/2000/20) QUEIXA DE OFICIO SOBRE O SECTOR MARISQUEIRO DE GALICIA

Tags: , ,

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal