Q/1809/19: Actuamos de oficio en favor dunha persoa cega e favorecemos o traslado dunha parada de autobús en Santiago

07 Maio, 2019 Casos resoltos

A institución do Valedor do Pobo aplaude o traslado da parada de autobuses interurbanos situada nas inmediacións na estación de ferrocarril de Santiago de Compostela a un emprazamento mellor sinalizado, máis accesible e próximo. O pasado mes de marzo unha persoa con deficiencia visual atopouse en serias dificultades para acadar o vello emprazamento, nas inmediacións da Residencia Barroso de Santiago. A parada aparecía mencionada de xeito impreciso na páxina web da compañía de autobuses Monbús e a ausencia de marcadores para persoas con deficiencia visual impediulle acadala sen axuda. Tras ser testemuña do acontecido, a valedoría abriu unha investigación de oficio na que se dirixiu tanto a compañía Monbús como á Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia.

A queixa de oficio veu motivada polas dificultades que unha persoa cega atopou en Santiago ao chegar nun tren procedente de A Coruña e ter que enlazar cun autobús da compañía Monbús destino Vigo. A persoa afectada, que viaxaba soa, accedeu aos horarios web da liña por medio do seu teléfono móbil. Non lle foi posible dar coa localización exacta da parada, xa que aparecía mencionada con carácter moi xenérico na plataforma (“Santiago de Compostela-Estación de Ferrocarril”). Esta circunstancia impedoulle empregar a xeolocalización para acadala.

Axudado por varias persoas, o cidadán chegou á parada que finalmente estaba situada na Avenida de Lugo, nas inmediacións da Residencia Barroso. Carecía de marquesiña, de sinalización vertical ou horizontal e de marcadores no pavimento para as persoas con discapacidade visual. A situación foi especialmente gravosa para unha persoa cega, que viaxaba soa e só dispuña do apoio dun terminal móbil (que manexaba con soltura) e cos cartos para o billete a Vigo.

A valedora do pobo, Milagros Otero Parga, pediu explicacións tanto á Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia como á Dirección da Compañía Monbús en Galicia. Ambos os dous informes confirmaron a necesidade e o traslado efectivo do emprazamento da parada en cuestión así como a activación de medidas correctoras para mellorar a accesibilidade da mesma.

Procedeuse ao cambio de parada a un emprazamento máis próximo, visible e ben sinalizado. Quedou situada en concreto fronte a Estación de Ferrocarril, na Rúa do Hórreo antes do cruce coa rúa Santiago León de Caracas, a 20 metros do centro de saúde. Este foi o emprazamento que a empresa de transporte defendeu ante o Concello de Santiago que deu o visto bo a esta localización que conta en mellor medida cos requisitos necesarios para ser parada de autobús.

A compañía xa procedeu a actualizar a información sobre horarios e paradas da súa páxina web.

A Xunta de Galicia, pola súa banda, comunicou á valedora que terá en conta o acontecido á hora de deseñar novas ferramentas para os usuarios. Deu traslado aos departamentos autonómicos implicados coa idea de que valoren as necesidades das persoas con deficiencia visual en novos proxectos de licitación.

The comments are closed.


GABINETE DE COMUNICACIÓN

Rúa do Hórreo, 65
15700 Santiago de Compostela
A Coruña
Teléfono [+34] 981 56 97 40
FAX [+34] 981 57 23 35

comunicacion@valedordopobo.gal